Chính sách bán hàng

Sự tin tưởng và lựa chọn sản phẩm của khách hàng là động lực để Tara Tech phát triển và phấn đấu. Bên cạnh đó, với tiêu chí “Sự an toàn của khách hàng là thành công của Chúng tôi”, Tara Tech cam kết thực hiện chính sách bán hàng thống nhất trên toàn quốc như sau: